Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 2014 https://alonnisos.gov.gr Sun, 15 Sep 2019 14:59:05 +0300 Joomla! - Open Source Content Management el-gr ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2014 ΟΕ - ΘΕΜΑ: 3 Περί 7ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του δήμου οικον. Έτους 2014 https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/498-apofasi-156-2014-oe https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/498-apofasi-156-2014-oe

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με αριθμό 12 / 2014 από 28/11/2014
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 28 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.5987/24/11/2014 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς
κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

 ΘΕΜΑ: 3
Περί 7ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του δήμου οικον. Έτους 2014


Παρακαλώ δείτε την παρακάτω συννημένη απόφαση

pdfΑΠΟΦΑΣΗ 156/2014 ΟΕ - ΘΕΜΑ: 3 Περί 7ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του δήμου οικον. Έτους 2014

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2014 Mon, 01 Dec 2014 00:00:00 +0200
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/diakirikseis-diagonismoi/item/422-paroxi-ypiresion-epeksergasias-nerou-sto-dimo-alonnisou https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/diakirikseis-diagonismoi/item/422-paroxi-ypiresion-epeksergasias-nerou-sto-dimo-alonnisou

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» προϋπολογισμού 490.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/1980 και 59/2007 και των Τευχών Δημοπράτησης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επεξεργάζεται θαλασσινό νερό για την παραγωγή πόσιμου νερού, μέσω μονάδος αφαλάτωσης δυναμικότητας 500κ.μ. πόσιμου νερού ανά ημέρα, για συνολικό διάστημα 24 μηνών. Η ελάχιστη ποσότητα επεξεργασμένου νερού που ετησίως θα προμηθεύεται ο Δήμος Αλοννήσου από τον Ανάδοχο ανέρχεται σε 122.500κ.μ. Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αλοννήσου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα Συμβατικά Τεύχη του διαγωνισμού από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλοννήσου στην Αλόννησο, Τ.Κ. 370 05, μέχρι και 16.08.2014 και ώρα 15.00 μετά από αίτησή τους και την καταβολή του ποσού των 15,00 €. Πληροφορίες στα Τηλ.: 24243 50216  και στο Fax:24243 50216, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κωνσταντίνος Σίδας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00π.μ. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Αλοννήσου. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 του Π.Δ. 59/2007.

Προκήρυξη σύμβασης απεστάλη για δημοσίευση στις 03.07.2014 στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύτηκε στις 08.07.2014 με αριθ. Εγγράφου 2014/S 128-229280.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία:


pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού αφαλάτωσης Δήμου Αλοννήσου 2014

pdfΠερίληψη διαγωνισμού αφαλάτωσης Δήμου Αλοννήσου 2014

pdfΣυγγραφή υποχρεώσεων αφαλάτωσης Δήμου Αλοννήσου 2014

pdfΤεχνική έκθεση αφαλάτωσης Δήμου Αλοννήσου 2014

]]>
info@alonnisos.gov.gr (ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Tue, 22 Jul 2014 00:00:00 +0300
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ» 2014 https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/diakirikseis-diagonismoi/item/410-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-kathariotita-akton-2014 https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/diakirikseis-diagonismoi/item/410-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-kathariotita-akton-2014

Καθαριότητα Ακτών 2014Ο Δήμος Αλοννήσου πρόκειται να αναθέσει την Υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ», προϋπολογισμού 8.000,00 €. Για το λόγο αυτό καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει τα απαραίτητα μέσα (π.χ. σκάφος) και πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, να υποβάλλει την Προσφορά του έως και την Πέμπτη, 20 Ιουνίου, στις 15.00.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

pdfΠρόσκληση_Εκδήλωσης_Ενδιαφέροντος_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ_ΑΚΤΩΝ_2014.pdf

]]>
info@alonnisos.gov.gr (ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Thu, 12 Jun 2014 00:00:00 +0300
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/409-kanonistiki-apofasi-peri-ekmisthosis-paralion-etous-2014 https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/apofaseis-oikonomikis-epitropis/item/409-kanonistiki-apofasi-peri-ekmisthosis-paralion-etous-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 5/2014 από 11/06/2014 με θέμα:

logo alonissosgovΕγκριση της περαιτερω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας από τον δήμο Αλοννήσου πρός τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/2001 και την ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014 (ΦΕΚ 328/13-02-2014 τεύχος Β) "Απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης
αιγιαλού, παραλίας όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους ΟΤΑ Α Βαθμού".

Προσδιορισμός αιγιαλών που παραχωρούνται για άσκηση δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.
Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης και των όρων χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρν αιγιαλών πρός παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελλοκαθισμάτων- τροχήλατων αυτοκινούμενων ή μή αναψυκτηριων- θαλάσσιων μέσων αναψυχής α)στους έχοντες το δικαίωμα ανευ δημοπρασίας (ομοροι) και β) στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικα και μόνο με δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/1981.

Δείτε στο συννημένο αρχείο την ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

pdfKANONISTIKI_APOFASI_GIA_EYMISTHOSI_PARALION_2014.pdf

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2014 Thu, 12 Jun 2014 00:00:00 +0300
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ https://alonnisos.gov.gr/index.php/nea-anakoinoseis/anakoinoseis/item/407-anakoinosi-rythmisis-ofeilon-sto-dimo-alonnisou https://alonnisos.gov.gr/index.php/nea-anakoinoseis/anakoinoseis/item/407-anakoinosi-rythmisis-ofeilon-sto-dimo-alonnisou

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 (Ευεργετικές ρυθμίσεις, για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους)
 
Σας γνωρίζουμε, ότι με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 39/Α/14-4-2014), δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των Δήμων, να ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Ειδικότερα για όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 ρυθμίζονται με το άρθρο 63 παρ.2 Ν.3801/2009 και όσες έχουν βεβαιωθεί από 01-01-2010 έως και την έκδοση του ΦΕΚ, ρυθμίζονται σύμφωνα με τον Ν.4257 άρθρο 51 παρ. 1Β, με μεγάλο αριθμό μηνιαίων δόσεων (από 24 έως 100) και με απαλλαγή (πλήρη ή μερική) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.


Συνεπώς ενημερώνουμε τους οφειλέτες του Δήμου μας, που επιθυμούν να ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν τις οφειλές τους , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4257/2014, όπως το αργότερο μέχρι 13 Αυγούστου 2014, να προσέλθουν και καταθέσουν την σχετική αίτηση στην Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα :
24243- 50202 Αναγνώστου Νικόλαος- Προϊστάμενος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών
24243-50219 Μούκα Ελένη – Ταμειακή Υπηρεσία- Ταμίας
24243-50220 Στρουφλιώτης Γεώργιος- Ταμειακή Υπηρεσία-Εισπράξεις-Έσοδα
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
 
 ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

]]>
info@alonnisos.gov.gr (ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Wed, 04 Jun 2014 00:00:00 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/403-prosklisi-se-eidiki-synedriasi-ds https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/403-prosklisi-se-eidiki-synedriasi-ds

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 28/05/2014
ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                        Αριθ. Πρωτ/λου: 2864
ΔΗΜΟΣ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                       
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                           
ΤΗΛ. 2424065555                        
FAX. 2424065207                        
E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr
Προς τους κ.κ.: Α) Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο
                Β) Δημοτικούς Συμβούλους  
 1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρο
 2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      
 3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    
 4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή
 5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      
 6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        
 7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος         
 8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          
 9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος         
10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος   
11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος       
12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    
13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          
14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      
15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος         
16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 16/2014 Δημόσια ειδική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, 3η Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

   1. Εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.


                                               Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        


                                              Αναγνώστου Ζαφειρούλα       

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Wed, 28 May 2014 00:00:00 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειαςκαι Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» https://alonnisos.gov.gr/index.php/nea-anakoinoseis/anakoinoseis/item/395-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-synapsi-symvasis-ergou-sto-plaisio-ton-prakseon-me-titlo-kentra-dia-viou-mathisis-programmata-ethnikis-emveleiaskai-programmata-topikis-emveleias https://alonnisos.gov.gr/index.php/nea-anakoinoseis/anakoinoseis/item/395-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-synapsi-symvasis-ergou-sto-plaisio-ton-prakseon-me-titlo-kentra-dia-viou-mathisis-programmata-ethnikis-emveleiaskai-programmata-topikis-emveleias

Κέντρα δια βίου μάθησηςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειαςκαι Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους για τις θέσεις: (α)ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων και (β) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων

Δείτε το παρακάτω σύνδεσμο

pdfΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_2__ΔΗΜΩΝ_Α__Β_ΦΑΣΗΣ.pdf


]]>
info@alonnisos.gov.gr (ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Thu, 08 May 2014 00:00:00 +0300
Δελτίο Τύπου Λ. Τ. Αλοννήσου Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαγωνιστική διαδικασία παραχώρησης χώρου για την δημιουργία υδατοδρομίου Αλοννήσου από ιδιώτη επενδυτή. https://alonnisos.gov.gr/index.php/nea-anakoinoseis/deltia-typou/item/394-deltio-typou-l-t-alonnisou-oloklirothike-me-epityxia-i-diagonistiki-diadikasia-paraxorisis-xorou-gia-tin-dimiourgia-ydatodromiou-alonnisou-apo-idioti-ependyti https://alonnisos.gov.gr/index.php/nea-anakoinoseis/deltia-typou/item/394-deltio-typou-l-t-alonnisou-oloklirothike-me-epityxia-i-diagonistiki-diadikasia-paraxorisis-xorou-gia-tin-dimiourgia-ydatodromiou-alonnisou-apo-idioti-ependyti

Υδατοδρόμιο ΑλοννησουΟλοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία παραχώρησης χώρου για την δημιουργία υδατοδρομίου Αλοννήσου

Ολοκληρώθηκε  με επιτυχία η διαγωνιστική διαδικασία παραχώρησης χώρου για την δημιουργία υδατοδρομίου Αλοννήσου. Ανάδοχος επενδυτής αναδείχτηκε  η εταιρεία «Υδατοδρόμια Σποράδων ΙΚΕ» θυγατρική εταιρεία της Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε/ Hellenic Seaplanes S.A. μετά την επιτυχή αξιολόγηση της από την επιτροπή διαγωνισμού που συστήθηκε από το Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμαρχος Αλοννήσου Πέτρος Βαφίνης, ο οποίος συνοδευόταν από τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείο Αλοννήσου Μιχάλη Καλογιάννη, δήλωσε  «είμαστε συντεταγμένοι στην υποστήριξη αυτού του επενδυτικού έργου το οποίο θα συμβάλει  στην ανάπτυξη του νησιού, αναπτύσσοντας μια νέα συγκοινωνιακή δραστηριότητα με   δυνατότητα σύνδεσης σε νέους προορισμούς, αυξάνοντας τις επιλογές κατοίκων και επισκεπτών της Αλοννήσου. Είμαστε σίγουροι ότι με αυτή μας την ενέργεια θα δώσουμε ώθηση στο τουριστικό προϊόν του νησιού μας που θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.» Επιπλέον, υποστήριξε ότι τα υδροπλάνα θα παίξουν έναν σημαντικό ρόλο στον τομέα της υγείας με τις αεροδιακομιδές των ασθενών αλλά και στον τουρισμό. Καταλήγοντας ο δήμαρχος είπε «η νησιωτική Ελλάδα δεν έχει παρά να υποστηρίξει και να προωθήσει τα υδροπλάνα δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην ανάπτυξη και οικονομία να ανθίσουν στον τόπο μας.»

Η Hellenic Seaplanes, επισήμανε o Διευθυντής Ανάπτυξης της...
εταιρείας κ. Ευάγγελος Ζαγοράκης, έκανε ακόμη ένα βήμα προς την ανάπτυξη ενός βιώσιμου δικτύου υδατοδρομίων με προορισμούς και  τουριστικές διαδρομές στην περιοχή των Σποράδων. Μετά τον Βόλο και την Σκύρο μπαίνει και η Αλόννησος  στην διαδικασία για αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία υδατοδρομίων  ώστε να αναπτυχθεί ένα βιώσιμο δίκτυο.
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, εκπρόσωποι του δήμου και της αναδόχου εταιρείας επισκέφτηκαν το σημείο που θα αναπτυχθεί το υδατοδρόμιο.

Πηγή: Εφημερίδα Βόρειες Σποράδες http://efimerida-sporades.blogspot.gr/2014/05/blog-post_1007.html#more

]]>
t.karakatsani@alonnisos.gov.gr (ΘΕΤΙΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ) ΝΕΑ-ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Wed, 07 May 2014 00:00:00 +0300
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/393-isologismos-apografis-enarksis-tis-1is-ianouariou-2011 https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/393-isologismos-apografis-enarksis-tis-1is-ianouariou-2011

Κάντε κλικ στο παρακάτω συννημένο αρχείο

pdfΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ_ΕΝΑΡΞΗΣ.pdf


]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Wed, 07 May 2014 00:00:00 +0300
ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2014 ΔΣ "Εγκριση Απογραφής Περιουσίας-Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/392-apofasi-60-2014-ds-egkrisi-apografis-periousias-isologismoy-enarksis-01-01-2011-dimou https://alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/apofaseis-dimotikou-symvouliou/item/392-apofasi-60-2014-ds-egkrisi-apografis-periousias-isologismoy-enarksis-01-01-2011-dimou

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Απόφασης: 60/2014
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ημερ. -//- : 17/04/2014
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΗΛ. 2424065555
FAX. 2424065207
E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
 Πρακτικού από τη Δημόσια ειδική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 11/2014 από 17/04/2014.

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 17ην Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, συνεδρίασε σε Ειδική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 1840/11-04-2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκαεπτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα δέκα πέντε -15- μέλη, ήτοι :
1.Ζαφειρούλα Αναγνώστου, Πρόεδρος
2.Κων/νος-Ορέστης Παπαχρήστου, Αντ/ρχος
3.Νικόλαος Αγάλλου, Αντ/ρχος
4. Μελπομένη Βασιλείου, σύμβουλος
5.Παναγιώτης Παπαβασιλείου, σύμβουλος
6.Βασίλειος Σουτζούκης,σύμβουλος
7.Παναγιώτης Αναγνώστου, σύμβουλος
8.Μαλαματένιας Βάϊος, γραμματέας
9.Καλογιάννης Μιχαήλ, σύμβουλος
10.Παναγιώτης Βλάικος σύμβουλος
11.Θεοδώρου Χαρίκλεια σύμβουλος,
12.Αναγνώστου Μιχαήλ,σύμβουλος,
13.Απόστολος Καρακατσάνης, αντιπρόεδρος
14.Καλογιάννης Δημήτριος, σύμβουλος
15.Καλογιάννης Βασίλειος, σύμβουλος
 Απόντες
1.Μπεσίνης Φίλιππος
2.Δροσάκης Κων/νος
Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.
ΘΕΜΑ 1ο:
Εγκριση Απογραφής Περιουσίας-Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου Αλοννήσου
ΑΠΟΦΑΣΗ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης. Επίσης στην συνεδρίαση παρεβρέθη ο κ. Τιμόθεος Βλαχόπουλος ο ορκωτός ελεγκτής- λογιστής
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι "Μέχρι την 28-02-2011 ολοκληρώνεται η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων.Η διαδικασία, ο τρόπος και η αποτύπωση της απογραφής θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηέκτρονικής Διακυβέρνησης" Κατ΄εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ ΄αριθμ. 74445/29-12-2010 (ΦΕΚ 2029/27-12-2010 τεύχος Β) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α &Η.Δ
Με το άρθρο 4 της υπ΄αριθμ. ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ 74445/29-12-2010 (ΦΕΚ 2029/27-
12-2010 τεύχος Β) απόφασης ορίζονται τα εξής "Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της εως την 28-02-2011 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήμαρχο και στον πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής του δήμου.Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας.Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώριση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή- λογιστή, ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΨ6-ΥΥΔσυγκαλείται εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήση σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση για την "Απογραφή περιουσίας Δήμου- Ισολογισμός έναρξης 01-01-2011" και να αποφασίση για την έγκριση αυτής.Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής- λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες- διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού.
Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του δήμου και δημοσιεύονται σε μία τοπική εφημερίδα ή αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος" Η Επιτροπή Απογραφής του Δήμου η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 7/2011 απόφαση Δημάρχου συνέταξε την από 11-04-2014 έκθεση απογραφής έναρξης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων.
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στην έκθεση απογραφής έναρξης 01-01-2011 του δήμου Αλοννήσου προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου. Επίσης με την αριθμ. 132/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η απογραφή έναρξης καταχωρήθηκε στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου.
Εχοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικα με την έγκριση της απογραφής περιουσίας- ισολογισμού έναρξης 01-01-2011. Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψιν του την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010, την αριθμ. 74445/29-12-2010 (ΦΕΚ 2029/27-12-2010 τέυχος Β) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α &Η.Δ, την από 11-4-2014 έκθεση απογραφής έναρξης της επιτροπής απογραφής, την αριθμ.132/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το πιστοποιητικό ελέγχου που υποβλήθηκε στο ΔΣ από τον ορκωτό ελεγκτή- λογιστή και έπειτα από την ενημέρωση που έκανε ο ορκωτός λογιστής κ. Τιμόθεος Βλαχόπουλος
 Αποφασίζει ομόφωνα
1)Την έγκριση της Απογραφής Περιουσίας- Ισολογισμού 'Έναρξης 01-01-2011 Δήμου Αλοννήσου όπως αμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2)Την ανάρτηση του ισολογισμού έναρξης και της παρούσας απόφασης στο δικτυακό τόπο του δήμου.
3)Την δημοσίευση του ισολογισμού έναρξης και της παρούσας απόφασης σε μία εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος.
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2014
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναγνώστου Ζαφειρούλα
Αγάλλου Νικόλαος
Βασιλείου Μελπομένη
Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης
Αναγνώστου Παναγιώτης
Μαλαματένιος Βάϊος
Καλογιάννης Μιχαήλ
Σουτζούκης Βασίλειος
Παπαβασιλείου Παναγιώτης
Βλάικος Παναγιώτης
Αναγνώστου Μιχαήλ
Θεοδώρου Χαρίκλεια
 Καλογιάννης Βασίλειος
 Καλογιάννης Δημήτριος
Απόστολος Καρακατσάνης
ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΨ6-ΥΥΔ


pdfΒΙ07ΩΨ6-ΥΥΔ-signed_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.pdf


]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Wed, 07 May 2014 00:00:00 +0300