Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2018 09:32

Εγκριση δαπανών και διάθεση των σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται στον πρου/σμό εξόδων οικον. Έτους 2018 για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου

Διαβάστηκε 305 φορές