ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013 13:31

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ,
προϋπολογισμού 105.000,00€ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 16%). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό Δαπάνης Εργασιών: 64.905,23€, Γ.Ε. και Ο.Ε.: 11.682,94€, Απρόβλεπτα: 11.488,23 €, Αναθεώρηση: 2.440,84€.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχείο Αλοννήσου: Αλόννησος, Τ.Κ.370 05, μέχρι και 28/03/2013. Η
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 5η βελτίωση του υποδείγματος τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
24243 50215 & 24243 50216, Φαξ: 24243 50216, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Ηλιάνα Παπαμίχου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02/04/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο Δημαρχείο Αλοννήσου ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής διαγωνισμού και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.765,00 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι και 03/11/2013. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2009 ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2011.
7. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
9. Αντίτιμο της προμήθειας των τευχών ορίζεται το ποσό των 10,00 €, που κατατίθεται στο ταμείο του Δήμου Αλοννήσου, εκτός αν οι υποψήφιοι αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
10. Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.
Αλόννησος, 13 - 03 - 2013
Ο Δήμαρχος Αλοννήσου


ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ


Δείτε και κατεβάστε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστηκε 2236 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 09 Μαρτίου 2014 12:46
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ